Osmanlı Devleti’nde Yetişmiş 9 Bilim Adamı


0
1 share

Osmanlı Devleti klasik dönemde her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da çağdaş olan Avrupalı devletlerden daha üstündü. Bu üstünlüğü 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde medreselerde İslami bilimler ile pozitif bilimler bir arada okutuluyordu. Osmanlı Devleti’nde bu iki alanda da çok önemli bilginler yetişmiştir.

 

 1. 1 Takiyüddin (1521-1585)


  1571'de Mustafa Çelebi'nin ölümünden sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı. 1574 yılında Galata Kulesi'nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa'nın desteği ve padişah III. Murat'ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi olan Takiyüddin'in Rasathanesi kurulmuştur. 1580 yılında topa tutularak yıkılmıştır.

 2. 2 Katip Çelebi (1609-1657)


  Tarih, coğrafya, bibliyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim adamı ve aydını. Dünya bilim edebiyatında en ünlü ve bilinen eseri; İslam dünyasının en değerli eserlerini içeren 15.000 kitabı ve 10.000 müellifi (yazar) alfabetik dizin sistemine göre tanıtan Keşfü'z-zunûn 'an esâmî el-kutub ve-l-fünûn ve daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından basılan meşhur coğrafya ansiklopedisi Cihannüma ile tanınır.

 3. 3 Piri Reis (1465-1554)


  Osmanlı denizci ve kartografı. Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey'dir. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.

 4. 4 İbrahim Müteferrika (1674-1745)


  Macar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmen. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap  yayımlayan ilk kişidir.

 5. 5 Sabuncuoğlu Şerafettin (1385-1468)


  Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir. Mücerrebname adlı eseri Sabuncuoğlu'nun hayvanlar ve kendi üzerinde denediği ilaçlardan oluşan özgün bir eserdir. Yazarın bir diğer önemli eseri Cerrahname'dir.

 6. 6 Bergamalı Kadri (16. yüzyıl)


  Türk dil bilimcidir. 1530'da kaleme alınmış Müyessiretü'l-Ulûm adlı dil bilgisi kitabının yazarıdır. Bu kitap Anadolu Batı Türkçesiyle yazılmış en eski dil bilgisi eseridir. Bergamalı Kadrî bu eserini Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa adına sunmuştur.

 7. 7 Mirim Çelebi (1450-1525)


  Matematikçi ve gökbilimcidir.  Ali Kuşçu, annesi tarafından büyükbabası olur. İstanbul'da medrese öğrenimi görerek müderris oldu. I. Selim döneminde (1512 - 1520) Anadolu kazaskerliğine getirildi. Gökbilimde gözlem yönteminin gelişip yaygınlaşması için çaba gösterdi. Tûsî'nin Zic-i İlhânî adlı yapıtına dayanarak Uluğ Bey'in Zic'ine Düstur ül-amel ve tashih ül-cetvel adıyla Farsça bir şerh yazdı. Ali Kuşçu'nun gökbilimi konusundaki Fethiye adlı yapıtını yorumladı.

 8. 8 Ali Kuşçu (1403-1474)


  Astronomi ve matematik konusunda ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra bilime yaptığı katkılardan bir diğeri ise, Fatih’in teklifi ile İstanbul’a geldikten sonra başlattığı bilimsel çalışmalardır. İstanbul’da Ayasofya Medresesi (Üniveristesi) müderrisliğine (profesörlüğüne) getirildikten sonra, Osmanlı Devleti’nin ilk matematik ve astronomi hocası unvanını kazanan Ali Kuşçu, özellikle astronomi, ve matematik konularında çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuş ve üniversitesinin programlarını yeniden düzenlemiştir. 

 9. 9 Evliya Çelebi (1611-1682)


  Aslen Kütahyalı olsa da İstanbul ile Kütahya arasında devamlı gidip gelmiştir. Kendi döneminde oldukça iyi bir eğitim gören Evliya Çelebi hem edebiyatla hem de müzikle ilgilenmiştir. Hoş sohbeti sözü dinlenen ve bir o kadar da cesur olduğu söylenen gezginlerden biridir. Edebiyatta gezi türünün ilk örneklerini veren Evliya Çelebi, sakin ve eğlenceli bir üsluba sahiptir. Yazdıkları kadar yaşadıkları da dilden dile dolaşan gezgin, hikayelerini gezdiği her yerde hoş sohbet diliyle anlatmış, gittiği her yerde de çok sevilmiştir.İçeriğe Tepkini Göster!

Güzel Güzel
14
Güzel
Komik Komik
0
Komik
Tuhaf Tuhaf
0
Tuhaf
Üzücü Üzücü
1
Üzücü
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Bir Format Seç
Karakter Testi
Karakter testi oluşturarak insanların kendisini yeniden keşfetmesine yardımcı olun!
Bilgi Testi
Doğru-Yanlış cevaplı bilgi testi
Anket
Görseller yardımıyla zengin bir anket oluşturabilirsiniz
Hikaye
Hikayelerinizi görseller yardımıyla zengin bir biçimde oluşturabilirsiniz
Liste
İçeriğinizi liste halinde oluşturun
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Açık Liste
Submit your own item and vote up for the best submission
Sıralı Liste
Upvote or downvote to decide the best list item
Caps
Resim yükleyerek kendi Caps'inizi oluşturabilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo ya da Vine Kodları
Ses
Soundcloud ya da Mixcloud Kodları
Resim
Fotoğraf ya da GIF
Gif
Gif Formatı

Send this to a friend